מהו רף הקבלה לתכנית פכ"מ?

רף הקבלה לתכנית פכ"מ נקבע ע"י מדור רישום וקבלה בשקלול מספר המקומות המוקצים בתכנית, מספר המועמדים וצפי ממשי הקבלה. לתכנית עצמה אין נגיעה בקביעת רף הקבלה או מידע מוקדם לגביו. רף הקבלה יכול להשתנות משנה לשנה ומסבב הרשמה א' לסבב ב'. מידע על מועדי הרישום והסבבים. לבדיקת תנאי הקבלה.