איני עומד/ת בתנאי הקבלה לתכנית, מה ניתן לעשות?

בקבלה לתואר ראשון, כולל לתכנית פכ"מ אין ראיון אישי או צורך במכתבי המלצה. תנאי הקבלה נקבעים ע"י ציוני פסיכומטרי וממוצע הבגרויות בלבד. ניתן לבדוק באתר רישום וקבלה על ערוצי קבלה נוספים וכן ניתן לערער על אי קבלה ולבקש דיון חוזר בוועדת ערעורים