כמה ימים בשבוע לומדים בתכנית?

התכנית מורכבת הן מקורסים מהמחלקות לפילוסופיה, לכלכלה ולמדע המדינה והן מקורסים יחודיים של התכנית. כמו כן מספר נקודות הזכות הנדרש על מנת לסיים את התואר בפכ"מ (132 נ"ז) הוא גדול מהמקובל במדעי החברה והרוח (120 נ"ז). כך שהלימודים, בייחוד בשנה א' בה מספר קורסי החובה רב, צפויים להתפרס על 5 ימים בשבוע.