Table of Contents

צרו קשר

מזכירות התכנית

רכזת התכנית: ליאור לוין liorl@savion.huji.ac.il

מזכירה לענייני תלמידים: מורית כהן  moritc@savion.huji.ac.il

שעת קבלה: ימים א'-ה' 09:00-14:00

חדר 3711, מדעי החברה (גוש 7 קומה 3)

טלפון: 02-5883795

 

ראש התכנית

פרופ' שלומי סגל shlomi.segall@mail.huji.ac.il 

שעות קבלה: ימי ג' 14:00-15:00 חדר 4321 במדעי החברה

 

יועץ לימודי בוגר

ד"ר יניי שפיצר

yannay.spitzer@gmail.com

שעות קבלה: ימי ב' 10:30-12:00 חדר 5220 במדעי החברה

 

 

כתובת למשלוח דואר

תכנית משולבת: פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה

הפקולטה למדעי החברה

האוניברסיטה העברית בירושלים

הר הצופים

ירושלים 91905