Table of Contents

צרו קשר

מזכירות התכנית

רכזת התכנית: ליאור לוין liorl@savion.huji.ac.il

מזכירה לענייני תלמידים: מורית כהן  moritc@savion.huji.ac.il

שעת קבלה: ימים א'-ה' 09:00-14:00

חדר 3711, מדעי החברה (גוש 7 קומה 3)

טלפון: 02-5883795

 

ראש התכנית

פרופ' דני אטאס daniel.attas@mail.huji.ac.il

שעת קבלה: יום א' 11:00-12:00

טלפון: 02-5883775

חדר 6518, מדעי הרוח

 

יועץ לימודי בוגר

ד"ר איתי ניסן רוזן  ittay.nissan@mail.huji.ac.il

שעת קבלה: יום ד' 15:00-16:00

חדר 5517, מדעי הרוח

 

כתובת למשלוח דואר

תכנית משולבת: פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה

הפקולטה למדעי החברה

האוניברסיטה העברית בירושלים

הר הצופים

ירושלים 91905