Table of Contents

צרו קשר

מזכירות התכנית

רכזת התכנית: מאיה גונן mayasc@savion.huji.ac.il

ענבל פסואה inbalpe@savion.huji.ac.il

שעת קבלה: ימים א'-ה' 09:00-15:00

חדר 3711, מדעי החברה (גוש 7 קומה 3)

טלפון: 02-5883795

 

ראש התכנית

פרופ' שלומי סגל shlomi.segall@mail.huji.ac.il 

שעות קבלה: ימי ג' 14:00-15:00 חדר 4321 במדעי החברה

 

יועצת לימודי בוגר

ד"ר שירי כהן

shiri.cohen2@mail.huji.ac.il

שעת קבלה: יום ה' 12:00-13:00, חדר 4321 חברה

 

 

כתובת למשלוח דואר

תכנית משולבת: פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה

הפקולטה למדעי החברה

האוניברסיטה העברית בירושלים

הר הצופים

ירושלים 91905