Table of Contents

צרו קשר

מזכירות התכנית

רכזת התכנית: מאיה גונן mayasc@savion.huji.ac.il

ענבל פסואה inbalpe@savion.huji.ac.il

שעת קבלה: ימים א'-ה' 09:00-15:00

חדר 3711, מדעי החברה (גוש 7 קומה 3)

טלפון: 02-5883795

 

ראש התכנית

ד"ר איתי ניסן-רוזן Ittay.Nissan@mail.huji.ac.il

שעות קבלה: ימי שלישי 9:30 - 10:30, חדר 5517 רוח

 

 

יועצת לימודי בוגר

ד"ר שירי כהן

shiri.cohen2@mail.huji.ac.il

שעת קבלה: יום ד' 12:00-13:00, חדר 4321 חברה או בתיאום מראש

 

 

כתובת למשלוח דואר

תכנית משולבת: פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה

הפקולטה למדעי החברה

האוניברסיטה העברית בירושלים

הר הצופים

ירושלים 91905