שאלות נפוצות

איני עומד/ת בתנאי הקבלה לתכנית, מה ניתן לעשות?

בקבלה לתואר ראשון, כולל לתכנית פכ"מ אין ראיון אישי או צורך במכתבי המלצה. תנאי הקבלה נקבעים ע"י ציוני פסיכומטרי וממוצע הבגרויות בלבד. ניתן לבדוק באתר רישום וקבלה על ערוצי קבלה נוספים וכן ניתן לערער על אי קבלה ולבקש דיון חוזר בוועדת ערעורים

 

מהו רף הקבלה לתכנית פכ"מ?

רף הקבלה לתכנית פכ"מ נקבע ע"י מדור רישום וקבלה בשקלול מספר המקומות המוקצים בתכנית, מספר המועמדים וצפי ממשי הקבלה. לתכנית עצמה אין נגיעה בקביעת רף הקבלה או מידע מוקדם לגביו. רף הקבלה יכול להשתנות משנה לשנה ומסבב הרשמה א' לסבב ב'. מידע על מועדי הרישום והסבבים. לבדיקת תנאי הקבלה.

 

כמה ימים בשבוע לומדים בתכנית?

התכנית מורכבת הן מקורסים מהמחלקות לפילוסופיה, לכלכלה ולמדע המדינה והן מקורסים יחודיים של התכנית. כמו כן מספר נקודות הזכות הנדרש על מנת לסיים את התואר בפכ"מ (132 נ"ז) הוא גדול מהמקובל במדעי החברה והרוח (120 נ"ז). כך שהלימודים, בייחוד בשנה א' בה מספר קורסי החובה רב, צפויים להתפרס על 5 ימים בשבוע.

 

מה נותן התואר בתכנית פכ"מ?

בוגרי פכ"מ יכולים להמשיך ללימודי תואר שני בכל אחד מהתחומים המרכיבים את התכנית (פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה) כמו גם תחומים רבים נוספים באוניברסיטה (חלקם עם השלמות) כמו מדיניות ציבורית, חינוך, גיאוגרפיה ועוד. 

מבחינה תעסוקתית רבים מהבוגרים שלנו משתלבים במגזר הציבורי, בין היתר במועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, באגף התקציבים במשרד האוצר, ובכל משרדי הממשלה והרשויות. בוגרים אחרים משתלבים באקדמיה, במכוני מחקר, בתקשורת, בחינוך, ובמגזר הפרטי. למידע נוסף אודות הבוגרים שלנו.