חזון

ביסוד תכנית הלימודים המשולבת בפילוסופיה כלכלה ומדע המדינה, עומדת ההכרה שהמציאות החברתית הנבחנת היא רב-מימדית ומחייבת בחינה מנקודות מבט דיסציפלינריות שונות. הפוליטיקה והכלכלה כרוכות זו בזו, והפילוסופיה מתבוננת באופן ביקורתי ומוסרי הן על מבנה המשק והמדינה והן על כלי הניתוח שבהם הם נבחנים.

תוכנית הלימודים נועדה לשלב את הטוב שבעולמות: פרקטית אבל אינטלקטואלית, מפתחת כושר לפתרון בעיות רציונאלי ביחד עם רגישות הומאנית, מעודדת את היכולת לנקוט עמדה ביקורתית אבל גם להכיר במגבלות המציאות. תלמידי התוכנית עתידים להיות פילוסופים שחשים בנוח עם ניתוח נתונים אמפיריים, כלכלנים המודעים להקשר הפוליטי של ניתוחיהם, חוקרי ומעצבי מדיניות המבינים את ההשלכות הכלכליות של מרשמיהם - וכולם ערים לסוגיות המוסריות הכרוכות במבנה המשטר והמשק והתנהגותם.

הביקוש הגבוה לתוכנית מעלה מטבע הדברים את סף הקבלה. עם זאת, התוכנית מעולם לא הוגדרה כתוכנית מצטיינים. ציונים גבוהים או יוקרה אינם מובטחים לבאים בשערי התוכנית. את אלה ייטיבו להשיג במסגרות אחרות. עם זאת, מצוינות במובן המהותי טבועה עמוק באתוס התוכנית. הבוחרים ללמוד בתוכנית זו לא בוחרים בדרך הקלה. הם יודעים שיצטרכו ללמוד שלוש "שפות" שונות, ולהפנים שלוש דרכי חשיבה. הציפיה מתלמידי פכ"מ שיתמידו ויופיעו בכל ההרצאות, שיגיעו מוכנים לשיעור לאחר שקראו את החומר, שיפגינו בעבודתיהם בקיאות נרחבת, ארגומנטציה מדויקת, וחשיבה עצמאית.

על כל זאת מתווספת התשוקה לתיקון עולם, והמחויבות הפוליטית-חברתית המאפיינות את תלמידי פכ"מ ובוגריה. דבר זה מקבל ביטוי בתחומי הלימוד והמחקר, במסלולים לתארים המתקדמים שהם בוחרים, בהתנדבות וביזמות חברתית, ובמקום שהם בוחרים לעבוד כסטודנטים ועם סיום לימודיהם.

> תולדות התכנית