פרופ' שלומי סגל

שלומי סגל
המחלקה למדע המדינה ותכנית פכ"מ
ראש תכנית פכ"מ
שעות קבלה: ימי ג' 14:00-15:00 חדר 4321 חברה