ד"ר שירי כהן קמיניץ

שירי כהן קמיניץ
המחלקה למדע המדינה ותכנית פכ"מ
יועצת התכנית לתלמידי ב"א
שעת קבלה: יום ה' 13:00-14:00 חדר 4321 חברה