מר משה פרץ

משה פרץ
תכנית פכ"מ
שעות קבלה: ימי רביעי 11:30-12:15, בתיאום מראש