מאיה דואק

מאיה
דואק
מתרגלת קריאה ביקורתית בפכ"מ
maya.dwek@mail.huji.ac.il