מאיה גונן

מאיה גונן
רכזת תכנית פכ"מ ולימודי תרבות
שעת קבלה: א'-ה' 9:00-15:00 חדר 3711 חברה
02-5880371