זיו ליברמן

זיו
ליברמן
מתרגל קריאה ביקורתית בפכ"מ
ziv.liberman1@mail.huji.ac.il