• תיאור

חדשות והודעות

תולדות

תוכנית פכ"מ באוניברסיטה העברית בירושלים נפתחה בשנת הלימודים תש"ס (1999/2000). בעת ההיא, מלבד התוכנית הוותיקה והיוקרתית של אוניברסיטת אוקספורד, היו ברחבי העולם תוכניות ספורות בלבד במתכונת דומה. PPE האוקספורדית אמנם היתה להשראה, אבל כאן באוניברסיטה העברית ניסינו, בדומה לתוכניות החדשות יותר, להציע תוכנית אינטגרטיבית שהיא יותר מאשר צירוף של שלושה תחומים.

התוכנית הוקמה ביוזמתם ובגיבויים של רקטור האוניברסיטה דאז מנחם בן-ששון, ודיקן הפקולטה למדעי החברה יעקב מצר. והיא גובשה על ידי צוות שבין חבריו נמנו אבנר דה-שליט, נתן זוסמן, ודני אטאס שמונה לראשות התוכנית עם הקמתה. 

המחזורים הראשונים מנו כ-30 תלמידים ותלמידות. מאז ועד היום הביקוש עלה, המחזורים גדלו, ונתוני הקבלה המריאו. יחד עם זאת, לא אבדה תחושת השייכות לקבוצה, הגיבוש החברתי והמסגרת המפרה אינטלקטואלית - במקום ההיבלעות בהמון אנונימי שעלולה להיות ממאפייני חוג לימודים גדול יותר. היום מתקבלים בכל שנה 80-90 תלמידים ותלמידות, ונתוני הקבלה הם מהגבוהים באוניברסיטה. התוכנית מונה ששה חברי סגל אקדמי קבוע ועמיתי הוראה