פרופ' שלומי סגל

שלומי סגל
המחלקה למדע המדינה ותכנית פכ"מ
ראש תכנית פכ"מ
שעות קבלה: ימי ד' 11:00-10:00 חדר 4324 חברה