פרופ' שלומי סגל

שלומי סגל
המחלקה למדע המדינה ותכנית פכ"מ
ראש תכנית פכ"מ
שעות קבלה: ימי ב' 14:15-15:15 חדר 4321 חברה