גב' מורית כהן

מנהלנית הוראה ותלמידים
שעת קבלה: א'-ה' 9:00-15:00 חדר 3711 חברה
02-5880371
moritc@savion.huji.ac.il