פרופ' דני אטאס

דני  אטאס
ראש תכנית פכ"מ
החוג לפילוסופיה ותכנית פכ"מ
שעת קבלה: יום א' 11:00-12:00 חדר 6518 רוח
02-5883775