פרופ' דני אטאס

דני  אטאס
החוג לפילוסופיה ותכנית פכ"מ
נמצא בשנת שבתון
שעת קבלה: נמצא שבתון חדר 6518 רוח
02-5883775