פתיחת מערכת הרישום לתלמידים לסמסטר ב'

תאריך: 
ב', 20/02/2017 עד ש', 11/03/2017